Veteranen Instituut, IPNV, interview 825

De geinterviewde volgde van 1938 to 1943 de opleiding tot verpleegkundige in Leiden. Tijdens de Duitse inval kwamen hier de gewonden binnen van vliegveld Valkenburg. In de laatste oorlogswinter werkte ze in Ermelo in het noodziekenhuis. De periode hier tot de bevrijding was erg naar. De Duitsers vielen het ziekenhuis aan om hun officieren er in onder te kunnen brengen. Na de bevrijding werkte ze in Amsterdam en solliciteerde later bij het Rode Kruis. Indie trok haar aan vanwege vroegere familie. Ze ging naar Indie in 1945 en kwam via Batavia terecht in Soerabaja. Het ziekenhuis hier was leeg en moest weer voor het eerst in gebruik genomen worden. Na 9 maanden werd ze overgeplaatst naar Tangerang om te werken in een mobiel team. Met name kinderen waren er hier slecht aan toe. Ten tijde van de eerste politionele actie werden hier slachtoffers verwacht maar dit was niet het geval. Hierna werkte ze in Semarang nog eenmaal in een ziekenhuis in Nederlands-Indie en keerde daarna terug naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2cq-6pav
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-onk-8vp
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-onk-8vp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41981
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Nederland; Den Haag; Rotterdam; Ermelo; Batavia; Soerabaja; Tangerang; Semarang; Amsterdam