Getuigen Verhalen, Herinneringen aan mijn Amsterdamse zusje/broertje, interview 05

De familie Baten had vijf jongens en drie meisjes en woonde buitenaf in het dorp Oirlo. Ze namen Sonja Heimann op in hun gezin die ze altijd aanspraken met Tonie. De kinderen Baten wisten dat het om een Joods kind ging. Godswil is de reden dat zijn ouders dit Joodse meisje onderdak hebben gegeven, zegt zoon Joos. Omdat ze ver van de dorpskern woonden ging het meisje niet naar school. Ze deed alles met de andere kinderen mee. Ruim een jaar is Sonja Heimann ondergedoken geweest bij de familie. Het meisje is tijdens de razzia van 6 juli 1944 per vrachtwagen afgevoerd, samen met meerdere kinderen en vaders van Oirlose gezinnen waar Joodse kinderen onderdak kregen. Het meisje is omgekomen op 6 september 1944 in Auschwitz. Zijn ouders hebben nooit geld gekregen voor hun hulp, ook nooit gevraagd. De familie Baten heeft na de oorlog geen contact gehad met de familie van Heimann. Bovendien werd er thuis na de oorlog nooit meer gesproken over die periode.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xuq-phca
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2r1-tvs
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2r1-tvs
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3hl-8ji
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41294
Provenance
Creator LGOG Maastricht ©; Marijn Poels Films
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Rene Poels (interviewer); Marijn Poels (Camera / geluid)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; Text / Microsoft Word
Discipline History;Social Sciences
Spatial Coverage Noord-Limburg; Tienray