Veteranen Instituut, IPNV, interview 1031

De geïnterviewde vertelt over zijn twee uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn militaire opleiding. Hij werd schutter en zat bij het onderdeel 42 NL Mech Bat Regiment Huzaren Prins Bernhard. De geïnterviewde vertelt over de reis naar Bosnië en beschrijft zijn taken. Hij gaat in op de sociale patrouilles. De volgende uitzending ging de geïnterviewde met SFOR 6 naar Bosnië. De geïnterviewde was inmiddels commandant en had daardoor een functie met meer verantwoordelijkheid. De geïnterviewde vertelt over zijn legering in Novi Travnik en gaat in op zijn werkzaamheden. Hij vertelt over de terugkeerprojecten en het contact met de lokale bevolking. De geïnterviewde vertelt over zijn terugkeer in Nederland en gaat in op zijn verdere loopbaan bij Defensie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zc7-cfek
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jj5-22g
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jj5-22g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42452
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavië; Knesovo; Maslovare Obodjnik; Bosnie; Novi Travnik; Nederland