Transect-rapport 2290: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Wijchen, Huurlingsedam 54, gemeente Wijchen.

DOI

In juli 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Huurlingsedam 54 in Wijchen (gemeente Wijchen). De aanleiding voor het onderzoek vormt een bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van vier rijtjeswoningen in het plangebied. Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Huurlingsedam, Fase 1’ geldt voor het plangebied een dubbelbestemming Waarde – Archeologie. Een archeologisch onderzoek is verplicht bij bouwwerken met een oppervlakte groter dan 30 m2 en dieper dan 30 cm -Mv. Dit betekent dat gezien de omvang (250 m2) van de voorgenomen bouwwerken archeologisch vooronderzoek nodig is.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x6q-e6ra
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161150
Provenance
Creator Melman, J.G.E.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Melman, J.G.E.;J.G.E. Melman (Transect BV)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Melman, J.G.E.;J.G.E. Melman (Transect BV);Transect BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-03-25,2019-10-31,2020-03-25}