ROA Enquête Publieke Sector - 2013

DOI

Onderzoek naar langer werken en het personeelsbeleid onder werknemers en werkgevers, in de publieke sector (overheid, onderwijs). Het onderzoek bestaat uit de volgende elementen: - Een survey onder werkgevers (peiling in 2012-2013); - Een survey onder werknemers (peiling in 2012-2013). Koppelbaar aan eerder in het DANS archief gedeponeerde data voor 2011 (ROA Enquête Overheid, Onderwijs, Bouw en Woning Corporaties - 2011).

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2zk-nu38
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56074
Provenance
Creator Grip, A. de;Montizaan, R.;Fouarge, D.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS;STATA;PDF
Coverage
Discipline Economics
Temporal Coverage {2013-12-09,2013,2013-12-13}