ROA Enquête Publieke Sector - 2013

Onderzoek naar langer werken en het personeelsbeleid onder werknemers en werkgevers, in de publieke sector (overheid, onderwijs). Het onderzoek bestaat uit de volgende elementen: - Een survey onder werkgevers (peiling in 2012-2013); - Een survey onder werknemers (peiling in 2012-2013). Koppelbaar aan eerder in het DANS archief gedeponeerde data voor 2011 (ROA Enquête Overheid, Onderwijs, Bouw en Woning Corporaties - 2011).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2zk-nu38
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-95qd-9h
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-95qd-9h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56074
Provenance
Creator Montizaan, R. (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - ROA, Maastricht University); Grip, A. de (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - ROA, Maastricht University); Fouarge, D. (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - ROA, Maastricht University)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS; STATA; PDF
Discipline Social Sciences;Economics
Spatial Coverage Netherlands