Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0021

De geïnterviewde vertelt in dit interview voornamelijk over het lot van de Joden nabij het Transvaalplein in Amsterdam. Ze beschrijft meerdere razzia’s en het pulsen van de huizen. Eveneens gaat ze uitvoerig in op haar rol bij het helpen wegbrengen van Joden naar de Polderweg. Ook de functie van haar ouderlijk huis als doorgangshuis voor onderduikers wordt besproken. Tot slot gaat ze in op haar gevoel van machteloosheid en vertelt ze wat ze wist en/of niet wist omtrent het lot van de Joden.

In this interview the interviewee talks mainly about the Jews in the vicinity of Transvaalplein in Amsterdam Oost (East). She describes several roundups and the ransacking of households (Pulsen). She also talks in detail about her role in accompanying Jews on their way to the Polderweg, and about the use of her parents’ house as a temporary refuge for people in hiding. In the last part of the interview the interviewee tells us about her ‘helpless role’, as she describes it, and talks about what she knew and/or didn’t know about what happened to the Jews.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z5h-sfe9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-l2p-w5j
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41703
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/word; video/H264; image/jpg; text/pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Amsterdam