Tijdsbestedingsonderzoek 2011 - TBO 2011

DOI

Let op: Dit is een verouderde versie van de dataset. Deze versie is daarom niet meer te downloaden. Zie het veld Relation voor de link naar de nieuwe versie van de dataset, TBO 2011 v2.

Het tijdsbestedingsonderzoek (TBO) is een onderzoek naar de besteding van het tijdsbudget van de Nederlandse bevolking. De deelnemers van het onderzoek, die door middel van een random-selectie worden bepaald, houden 7 dagen lang in dagboekjes hun activiteiten bij. Het voordeel hiervan is dat het beeld waar mensen hun tijd aan besteden zo waarheidsgetrouw mogelijk is. Juist tijdsbesteding die meestal onopgemerkt blijft, zoals huishouden, sociale contacten, lezen, vrijwilligerswerk of eten en slapen, wordt zichtbaar. Daarnaast zijn de dagboekjes onontbeerlijk voor antwoord op vragen als: wanneer wordt er het meeste gewerkt, waarin verschilt een weekdag van een weekenddag.

Dit onderzoek heeft dezelfde onderzoeksopzet als TBO 2006 en is uitgevoerd conform de HETUS-richtlijnen.

De data van alle voorgaande Tijdsbestedingsonderzoeken kunnen ook via DANS EASY aangevraagd worden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x4m-rew4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:57866
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP);Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .XLS;.SAV;.PDF
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage {2014-05-27,2011,2014-05-27}