Trimbos-instituut (2016-2018) NEMESIS-2 Third Follow-up (T3) Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2

Een bevolkingsonderzoek naar de psychische gezondheidstoestand onder de Nederlandse bevolking van 18 tot en met 64 jaar. NEMESIS-2 bevat As-1 stoornissen volgens de DSM-IV gemeten met de World Mental Health (WHO) Composite International Diagnostic Interview (CIDI) versie 3.0. In een aanvullende vragenlijst werden achtergrondkenmerken, zoals demografie vastgesteld en mogelijke verklarende factoren, zoals persoonlijke kwetsbaarheid gemeten. Er zijn vier metingen uitgevoerd, in 2007-2009 (baseline), 2010-2012, 2013-2015 en 2016-2018, en deze leveren een schat aan gegevens op over de psychische gezondheidstoestand en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. De studie geeft inzicht in de aanwezigheid (prevalentie), het ontstaan (incidentie) en het beloop van psychische aandoeningen en de risicofactoren daarvan, het functioneren bij psychische aandoeningen, ziekteverzuim vanwege psychische en somatische aandoeningen en het zorggebruik. Met deze metingen is het mogelijk het langere beloop (in termen van o.a. terugval en chroniciteit) van psychische aandoeningen in de bevolking te onderzoeken. Deze doi van DANS-EASY bevat informatie van de vierde meting van NEMESIS-2. De volledige data is op aanvraag beschikbaar. Voor de data van de eerste, tweede en derde meting: zie Relations. Bij de doi van de baseline meting is een beperkte dataset beschikbaar voor geregistreerde gebruikers van DANS-EASY.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2xz-8xxq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8w-6l82
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:191001
Provenance
Creator Have, M. ten (Trimbos-instituut, Utrecht)
Publisher Trimbos-instituut, Utrecht
Contributor Have, M. ten; Dr. M. ten Have (Trimbos-instituut, Utrecht)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf; http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav (spss data); .por (spss data); .sps (spss data); .dta (stata data); .dat (stata data)
Discipline Psychology;Social Sciences
Spatial Coverage Netherlands