Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1438

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1438.1 en 1438.2.

1438.1 De geïnterviewde ging in 1929 naar Indië als onderwijzer. Hij vertelt over zijn ervaringen in het onderwijs. Tijdens de bezetting werd hij als burger geïnterneerd. Hij vertelt over de evacuatie vanuit Magelang tijdens de bersiap tijd. Hij hielp hier bij. In 1947 vertrok hij met zijn gezin naar Nederland, maar moest datzelfde jaar weer terugkeren naar Indië als leraar.

1438.2 De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden als ambtenaar in verband met het onderwijs na terugkeer in Indië en gaat in op de spanningen in de koloniale maatschappij. De geïnterviewde heeft zich sterk gemaakt voor democratie in de vakvereniging. De geïnterviewde schetst een beeld van de politieke situatie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-27b-tesd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6mlm-qa
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6mlm-qa
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50306
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië