Veteranen Instituut, IPNV, interview 892

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Cambodja en Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Hij kwam bij de Landmacht en tekende voor vier jaar als kvv’er. De geïnterviewde werkte met de drinkwaterinstallatie. In Cambodja wilde men deze installatie gaan gebruiken en daarom ging de geïnterviewde op uitzending. De geïnterviewde vertelt over de legering in Thailand. Ter plaatste werden de mariniers opgeleid, maar het bleek dat de installatie niet werkte bij de temperaturen. De geïnterviewde was uiteindelijk 4 a 5 weken in het gebied en heeft veel van de omgeving kunnen zien. Na terugkeer wilde de geïnterviewde snel weer iets zinnigs doen. Hij werd kwartiermaker bij UNPROFOR. De geïnterviewde vertelt over de rit naar Busovaca in Kroatië. De geïnterviewde hield zich bezig met het beter maken van het kamp. In het gebied werd het steeds onrustiger. De geïnterviewde gaat in op de frustratie vanwege de machteloosheid. De geïnterviewde vertelt over de terugkeer in Nederland en de onvoldoende nazorg vanuit Defensie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2bh-tkz4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n8j-5ea
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n8j-5ea
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42345
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Thailand; Voormalig Joegoslavie; Busovaca; Nederland; Kroatie