Istori Manokwari: Interview IM44

Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMM (maatschappelijke achtergrond); interviewer: PvdG*1998. Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 20 min. Dit interview bevat de reflectie van geïnterviewde op zijn werkzaamheden als missionaris binnen het bisdom Sorong/Manokwari, en visie op de multiculturele samenleving in de Indonesische Manokwari.

Geïnterviewde vertelt over zijn werk sinds 1970 als missionaris in Manokwari. Binnen een eigen netwerk van het bisdom van rechtswinkels, steunpunten in de wijken (gezinsbudgettering, family planning, huwelijks-counseling), poliklinieken, scholen en een veelvoud van stichtingen en bewonersinitiatieven. En over de huidige vruchtbare samenwerking tussen missie en zending en zijn eigen rol als “ontwikkelingswerker” ten behoeve van een pluriforme bevolking van Papoea’s, Javanen, transmigranten, Chinezen, enz. Zo komt ook de Islam aan bod en ontstaat een analytisch beeld van de complexe urbane samenleving, die de stad Manokwari sinds de Nederlandse tijd geworden is.

Bijzonderheden: missionaris in Manokwari en Sorong, vanaf 1973

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z7b-aj49
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wj-hk3a
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wj-hk3a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127471
Provenance
Creator Gaag, P. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor P.vd.Gaag; E.Markus
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; video/mpeg1
Discipline History;Geography
Spatial Coverage Haarlem; Nederland