Veteranen Instituut, IPNV, interview 888

DOI

Deze vrouwelijke veteraan vertelt over haar uitzending naar Nederlands-Indië eind jaren veertig van de vorige eeuw. Het verhaal begint met een uitgebreide schets van haar jeugd voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De geïnterviewde schetst haar motivatie om als KNIL-militair naar Nederlands-Indië te gaan. Ze beschrijft de bootreis en haar leef- en werkomstandigheden in Nederlands-Indië. Ook schetst zij haar latere werk op de schepen die emigranten vanuit Nederland naar Australië bracht. Het interview wordt afgesloten met enkele reflecties op haar veteranenstatus.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xtw-5cd7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46919
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format WAV;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-19,2009-12-10,2011-03-16}