Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1161

De geïnterviewde werd in Nederland in 1946 opgeroepen als dienstplichtige en ging via Engeland als stormpionier naar Indië. De situatie was erg onduidelijk. De geïnterviewde wist niet wat hij moest verwachten. De geïnterviewde werd op verschillende plaatsen ingezet. Hij vertelt over oefeningen en aanvallen en over zuiveringen na de eerste politionele actie. Hij zette bij bepaalde dingen vraagtekens. Hij ging voor zijn kameraden niet voor de politiek. In 1949 moest de geïnterviewde ook bommen en mijnen demonteren. Deze periode leefde de geïnterviewde onder voortdurende spanning.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zdk-szuh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lmyk-26
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47990
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië