Herinneringen aan Indië, interview met de heer Fokkens

DOI

Mijnheer Fokkens is geboren in het Friese Oudewoude en werkte tot zijn negentiende jaar op het boerenbedrijf van zijn vader. In de crisisjaren ging het slecht met het bedrijf en mijnheer Fokkens besloot zijn geluk in Indië te beproeven door zich in 1939 aan te melden bij het KNIL.

In maart 1940 vertrok hij naar Indië. Hij kwam aan in Batavia en reisde vervolgens door naar een kazerne in Soerabaja om zijn opleiding af te maken. Toen de Japanners Nederlands-Indië binnenvielen, was mijnheer in Tjilatjap, waar hij als kannonier tegen de Japanners vocht. Na de capitulatie werd hij onder begeleiding van de Japanners naar de kazerne teruggebracht en van daaruit moest hij de nabijgelegen kapotgeschoten haven opruimen.

Vervolgens werd mijnheer doorgevoerd naar het jappenkamp Tjimahi en vanuit dit doorgangskamp werd hij naar Birma gebracht om daar aan de Birmaspoorlijn te werken. De reis naar Birma werd gemaakt op het schip Nitimei Maru, dit schip werd gebombardeerd door de Amerikanen. Nadat het schip gezonken was heeft mijnheer uren in zee gelegen. Uiteindelijk werd hij door een ander Japans schip opgepikt en naar Birma vervoerd. Daar moest hij aan de spoorlijn werken vanuit vier verschillende kampen. Vervolgens is mijnheer naar Saigon gebracht om daar in de haven te werken.

Na de bevrijding werd hij naar Singapore vervoerd om als millitair voor de transport van voedsel te zorgen. In 1946 keerde hij terug naar Batavia en in 1948 repatrieerde hij voor een verlof van zes maanden naar Nederland. Na een periode militaire dienst in Batavia vertrok hij in 1950 voorgoed naar Nederland. In 1970 ging hij met militair pensioen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zjm-wgtw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:61434
Provenance
Creator Indisch Herinneringscentrum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Brevé (annotator), L.;Bousché (controleur), R.;Abuys (interviewer), G.;Huyskens (av productie), R.;van den Ende (transcribeur), G.;IHC
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Indisch Herinneringscentrum;Brevé (annotator), L.;Bousché (controleur), R.;Abuys (interviewer), G.;Huyskens (av productie), R.;van den Ende (transcribeur), G.;IHC
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format H.264/MPEG-4
Coverage
Discipline Humanities;History;Psychology
Temporal Coverage {2015-06-02,2011,2015-06-10}