130513-149 Kedelmosen

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1974 : Fund af jernslagger, udat.1990-06-09: I 1990 opsamler Viborg Museum en mindre mængde slagge ved Sparregård, Vellev. Der er ingen afsætning på kort, men der kan være tale om denne lokalitet eller en lokalitet i umiddelbar nærhed1974 : Fund af jernslagger, udat.1990-06-09: I 1990 opsamler Viborg Museum en mindre mængde slagge ved Sparregård, Vellev. Der er ingen afsætning på kort, men der kan være tale om denne lokalitet eller en lokalitet i umiddelbar nærhed

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/34577/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/34577
Provenance
Creator Moesgård Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (9.839 LON, 56.371 LAT); Kedelmosen
Temporal Coverage 500 BC - 1800 AD; Udateret