Veteranen Instituut, IPNV, interview 457

In 1924 kwam deze man eerst op als loteling. In 1939 werd hij gemobiliseerd, kreeg zakenverlof en werd in april 1940 weer opgeroepen. Na de capitulatie van Nederland werd hij actief in het verzet en hielp hij Joodse mensen. Na de bevrijding werd hij belast met het onderzoeken van incidenten die tijdens de oorlog hadden plaatsgevonden en werkte hij voor de Politieke Recherche Afdeling Collaboratie (PRAC) van de Centrale Zuiveringsraad. Hij werd hier belast met onderzoek naar collaboratie van het Nederlandse bedrijfsleven. Omdat hij teveel boven tafel haalde, werd de PRAC prompt gereorganiseerd.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2cx-nwvs
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-glt-6ie
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-glt-6ie
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35893
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Law;Psychology;Geography
Spatial Coverage Den Haag; Rotterdam