Adriaen Koerbagh, Nieuw Woorden-boek der Regten 1664

DOI

Diplomatische transcriptie van de uitgave: ’t NIEUW WOORDEN-BOEK Der REGTEN, Ofte een Vertaalinge en Uytlegginge Van Meest alle de Latijnse woorden, en wijse van spreeken, in alle Regten en Regts-geleerders Boeken en Schriften gebruykelijk: Ten deele uyt de Schriften van de Heeren H. en W. de GROOT, en andere versamelt en by een gestelt, Ende Ten deele nu eerst uyt het Latijn in ’t Neder-duyts tot dienst en nut van alle Practisijns en Liefhebbers overgeset; Door Mr. A. K. t’AMSTELREDAM, By de Weduwe van Jan Hendriksz Boom, Zalr. Boekverkoopster, op de Cingel, by Ian-Roon-Poorts-Toorn, in de Boek-binder, 1664.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-285-ukdk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52254
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT;Sijs, N. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Beelen, H.;Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (D);Beelen, H.;Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Word 1997-2004
Coverage
Discipline Linguistics
Temporal Coverage {2012-11-21,2012,2012-11-22}