Roosendaal Mervo-locatie Ecologisch veldonderzoek in het kader van de Flora- en faunawet BILAN 2004.60

onderzoeksrapport

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x4h-5nmf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2mm-u9e
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2mm-u9e
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:22851
Provenance
Creator Suijlekom, J. J. van
Publisher Bilan, Fontys Hogescholen
Contributor Bilan, Fontys Hogescholen
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Noord-Brabant; Roosendaal; Mervo-locatie