Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1508

De geïnterviewde werd in 1947 uitgezonden naar Indië, als burger, voor een Nederlands handelsbedrijf. De geïnterviewde gaat in op het handelen in Indië. Hij verbleef onder andere in Soerabaja en op Bali. De geïnterviewde werd later in Indië bevorderd tot agent te Bandjarmasin. Van dichtbij ervoer hij hier de oproer van de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. In 1950 vertrok de geïnterviewde weer naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z2h-uk9j
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1ny5-jl
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50700
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Kalimantan; Bandjarmasin