Veteranen Instituut, IPNV, interview 604

De geïnterviewde vertelt over de Tweede Wereldoorlog. De geïnterviewde vertelt over het verzet. Na zijn ontsnapping uit bezet gebied leek de staf van prins Bernhard het vervolgen van zijn verzetswerk tegen te houden en werd hij voor opleiding naar Londen gestuurd. De geïnterviewde vertelt over contacten, officieren uit het leger van 1940, die ook teleurstellend waren behandeld door de staf van prins Bernhard. De geïnterviewde vertelt over het aanbieden van de petitie die grote gevolgen had. De geïnterviewde vertelt over officieren die in krijgsgevangenschap gingen en hoe een groep rechtse officieren een akkoord probeerde te bereiken met de Duitsers. De geïnterviewde uit zijn bezorgdheid over het plotselinge overlijden van twee goede contacten en uit zijn kritiek over prins Bernhard.

Een deel van dit interview valt onder embargo.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zs2-m7yy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s2i-b10
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s2i-b10
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42243
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Europa; Nederland; Engeland