Transect-rapport 2130: Inventariserend veldonderzoek, verkennende en karterende fase. Haaften, Margrietstraat 9, gemeente West Betuwe (GD)

DOI

In maart 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Margrietstraat 9 in Haaften (gemeente West Betuwe). De aanleiding voor het onderzoek vormt de herstructurering van het opslagterrein op dit adres. Om dit mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig. In het plangebied is sprake van een archeologische verwachting vanuit de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente West Betuwe (van Heeringen et al., 2008). Wegens de archeologische verwachting in het plangebied is eerder een bureauonderzoek uitgevoerd (Verboom-Jansen, 2016; onderzoeksmeldingsnummer 4019109100). Op basis van dit onderzoek is sprake van een gespecificeerde verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten in het gebied. Daarom is een vervolgonderzoek geadviseerd om inzicht te krijgen in de bodemopbouw van het plangebied en de aan- of afwezigheid van archeologische resten in het gebied. Het onderzoek beslaat een inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase) in de vorm van boringen. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zu2-manf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163047
Provenance
Creator Jansen of Lorkeers, L.M.C.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor L.M.C. Jansen of Lorkeers (Transect BV);Jansen of Lorkeers, L.M.C.
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact L.M.C. Jansen of Lorkeers (Transect BV);Jansen of Lorkeers, L.M.C.;Transect BV
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2020-02-17,2020-05-22}