Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview 20

Deze reeks interviews geven de herinneringen weer van Rotterdamse ooggetuigen aan de jodenvervolging.

Zie verder de scriptie van Anouk Eigenraam, Herinneringen van Rotterdamse ooggetuigen aan de jodenvervolging 1942 - 1945

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zd5-zkeh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wrx-b8a
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wrx-b8a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41756
Provenance
Creator Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Anouk Eigenraam, onderzoeker en interviewer
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/word; audio/digital voice file; image/jpg; text/pdf
Discipline History
Spatial Coverage Rotterdam