Toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet Onderwijs 2013 - versie 2.0

Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs opbrengstenoverzichten voor de vestigingen in het Voortgezet Onderwijs in Nederland. Deze gegevens worden meegenomen in de Toezichtkaart.

Deze dataset bevat de data voor deze opbrengstenoverzichten voor 2013, versie 2.0. Het gaat om data betreffende de kwaliteit van scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nederland:

  • Algemene gegevens
  • Opbrengstenoordeel
  • Driejaarsgemiddelde van verschil tussen cijfer schoolexamen en centraal examen
  • Opbrengstenkaart
  • Adviesgegevens
  • In-, door-, en uitstroomgegevens
  • Examenkandidaten
  • Examencijfers
  • Leerlingen met indicatie LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)
  • Percentage leerlingen woonachtig in armoedeprobleemcumulatiegebied

Het bestand 'bestandsbeschrijving' geeft inzicht in de inhoud van de bovenstaande onderdelen van de dataset.

De verandering ten opzichte van de versie 2013, 1.0 zijn de aanpassingen aan een aantal bestanden in verband met nacorrecties.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-27d-ntnf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-fevt-h9
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-fevt-h9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:57879
Provenance
Creator Neerken, S. (Inspectie van het Onderwijs)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS 20.0; CSV, Excel
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland