Kindertransporten 'Joodse kinderen in kamp Vught' - Impressie (2007) GEDICHT LAPLACESTRAAT

DOI

Dit is een korte impressie (lengte: 00:03:13) van de jaarlijkse Herdenking van de Kindertransport uit Vught, 6 en 7 juni 1943. De herdenking vindt plaats bij het Kindergedenkteken in het Nationaal Monument Kamp Vught. Rabbijn J.S. Jacobs zegt het Yizkor. Beelden van het Kindergedenkteken worden doorsneden met de stem van Donald de Marcas, die het gedicht Laplacestraat van Anneke Hemrika (Klein monument, uitgeverij Octava, 1985) voordraagt.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xn5-a593
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155159
Provenance
Creator Huffener, M.C.C.;Klijn, E.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Bohnen, J.;NIOD;Bakker, A.;Moei, J. de
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Bohnen, J.;NIOD;Bakker, A.;Moei, J. de
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format video/mp4;application/pdf;application/msword
Discipline History;Humanities
Temporal Coverage Begin 2006-06-04T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-11-08T11:59:59Z