OUD.VIS.AGB Archeologische Begeleiding (protocol opgraven)Ulftseweg 89 te Silvolde in de gemeente Oude IJsselstreek

Uit de resultaten van de archeologische begeleiding blijkt dat de perifierie van een vindplaats uit de Volle Middeleeuwen (10e – 11e eeuw) is aangetroffen. Het betreffen twee kuilen uit de periode 900- 1200. Verder is er een greppel aangetroffen die basis van het bouwkeramisch bouwmateriaal die bij de aanleg van het vlak uit de greppel zijn verzameld tot aan de 18e eeuw in gebruik geweest. De greppel staat niet aangegeven op historisch kaartmateriaal en heeft mogelijk een oudere (vermoedelijk middeleeuwse) oorsprong. Daarnaast is er in het plaggendek aardewerk uit de periode 1600-1800 aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2bf-vrrc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-84-klp1
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-84-klp1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:156058
Provenance
Creator Schutte, A.H. (Econsultancy BV)
Publisher Econsultancy BV
Contributor Gelderland; Econsultancy BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format jpeg; portable document format; esri shapefile; esri shapefile index; esri shapefile dbasetable; extensible markup language
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.388 LON, 51.903 LAT); Gelderland; Oude IJsselstreek; Silvolde; Ulftseweg 89; 41C (kaartblad)