OUD.VIS.AGB Archeologische Begeleiding (protocol opgraven)Ulftseweg 89 te Silvolde in de gemeente Oude IJsselstreek

DOI

Uit de resultaten van de archeologische begeleiding blijkt dat de perifierie van een vindplaats uit de Volle Middeleeuwen (10e – 11e eeuw) is aangetroffen. Het betreffen twee kuilen uit de periode 900- 1200. Verder is er een greppel aangetroffen die basis van het bouwkeramisch bouwmateriaal die bij de aanleg van het vlak uit de greppel zijn verzameld tot aan de 18e eeuw in gebruik geweest. De greppel staat niet aangegeven op historisch kaartmateriaal en heeft mogelijk een oudere (vermoedelijk middeleeuwse) oorsprong. Daarnaast is er in het plaggendek aardewerk uit de periode 1600-1800 aangetroffen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2bf-vrrc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:156058
Provenance
Creator Schutte, A.H.
Publisher Econsultancy BV
Contributor Gelderland;Econsultancy BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Gelderland;Econsultancy BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format esri shapefile;extensible markup language;jpeg;esri shapefile index;portable document format;esri shapefile dbasetable
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2013-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-02-12T11:59:59Z