WoON2006: release 1.1 - Woononderzoek Nederland (voor overheid en universiteiten)

DOI

VROM onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte, ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van wonen. Voorheen leverden hiervoor twee basisonderzoeken, het WBO en de KWR, de gegevens. Deze onderzoeken zijn samengevoegd in het WoON.
Het bestand is in twee verschillende versies beschikbaar: - voor niet-commerciele partijen, met name overheidsorganisaties en universiteiten/wetenschappelijke instellingen voor zover het onderzoek binnen de eerste en de tweede geldstroom betreft. Deze ontvangen het bestand om niet;
- voor alle overige partijen, waarbij de voorwaarde geldt dat deze partijen binnen de discipline bouwen en wonen werkzaam moeten zijn.

Voor de nieuwste versie zie het Relation veld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xsf-dufm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:43070
Provenance
Creator Ministerie VROM
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Directoraat-Generaal Wonen, Ministerie VROM, Den Haag
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Directoraat-Generaal Wonen, Ministerie VROM, Den Haag
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS Portable
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Point 2009-11-12T11:59:59Z