Veteranen Instituut, IPNV, interview 310

DOI

In 1975 kwam deze man bij het Korps Mariniers, en hij ging met Cambo II naar Cambodja eind 1992. Hij was toen al getrouwd en had kinderen. Als geweergroepscommandant kwam hij deels te werken op het basiskamp en deels op een buitenpost. Hij vertelt over de onderlinge sfeer tussen de vaak nog erg jonge mannen die hij onder zijn hoede had en de gevaren waarmee ze geconfronteerd werden in Cambodja. Ook reflecteert hij op zijn eigen manier van leiding geven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z43-ppa4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41244
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Discipline History;Humanities;Geography
Temporal Coverage Begin 2008-03-17T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2007-10-22T11:59:59Z