Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Zaaipad 1 en 2, Moerkapelle, Gemeente Zuidplas SOB-rapport 1811-1010

In het kader van een bouwplan is een Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xw6-2ypz
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bfmt-7r
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bfmt-7r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50442
Provenance
Creator Ras, J.
Publisher SOB Research
Contributor SOB Research
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.605 LON, 52.027 LAT); Zuidplas; Moerkapelle; Zaaipad 1 en 2