Moby Dick, De Walvischvangst, Tooneelen op Zee. Naar het Fransch van E.D. Forgues (1853)

Diplomatische weergave van het vervolgverhaal Moby Dick, De Walvischvangst, Tooneelen op Zee. Naar het Fransch van E.D. Forgues, verschenen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 7, 9, 11, 12, 22 en 23 februari 1853

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xah-3e3d
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ks7l-8a
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ks7l-8a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:54649
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History
Spatial Coverage Nantucket Island, Massachusetts; United States