Veteranen Instituut, IPNV, interview 456

Sport loopt als een rode draad door de carrière van deze marinier. Na zijn opleiding werd hij op de Karel Doorman geplaatst, ging daarna naar de Korporaalsschool en de Sportschool en werd sportinstructeur. Hij ontwikkelde zich als 5-kamper en nam deel aan tal van sporten. Missies kwamen pas op zijn pad toen hij officier werd en volgden elkaar toen snel op. In 1991 was zijn eerste missie naar het Midden Oosten als UNMO. In dit gesprek vertelt hij over zijn werk voor de VN en het dagelijks leven in Israël en Libanon. Een verhaal over roadblocks en stressvolle patrouilles, direct gevolgd door een tweede uitzending, nu als vrijwilliger naar Sarajevo. Hier wisselden felle oorlog en uitgebreid feesten elkaar af. Ook deze missie was bepaald niet zonder gevaar en het viel deze UNMO soms zwaar om onpartijdig te blijven. Hij geeft daar concrete voorbeelden van in het interview. Toen hij daarna met het Korps Mariniers in Cambodja zat met de Cambo III-missie, kwam het bericht dat zijn vrouw ernstig ziek was en is hij teruggekeerd naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xgv-9g5k
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-53z-kfl
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-53z-kfl
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41248
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Geography
Spatial Coverage Israël; Libanon; Sarajevo; Cambodja; Lukavaca; Sok San