Veteranen Instituut, IPNV, interview 613

De geïnterviewde vertelt over zijn diensttijd in Nederlands-Indie. De geïnterviewde zat bij 3.7.R.I. en werd gelegerd in Semarang. De geïnterviewde zat bij de bewakingseenheid. De spanningen liepen hoog op. De geïnterviewde vertelt over de politionele acties. De geïnterviewde gaat in op een aantal voorvallen. De geïnterviewde beschrijft de situatie. Het was een zware angstige tijd, de ontstane situatie was heel moeilijk. De vrijheidsstrijders waren wat minder gewelddadig dan de bendes. De geïnterviewde vertelt over Indonesische wreedheden waar de Nederlanders zich inhielden. De geïnterviewde beschrijft het kameraadschap en vertelt over het contact met Nederland. De geïnterviewde vertelt over zijn terugkeer in Nederland en gaat in op het onbegrip en de algemene publieke opinie over de uitzending.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-243-4srq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ddk-eq8
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ddk-eq8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42246
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Semarang; Dempet