Archeologisch karterend booronderzoek, N802 Scherpenzeelseweg tussen KM9.3 en 10.6 te Barneveld, gemeente Barneveld

DOI

Econsultancy heeft in opdracht van de Provincie Gelderland een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen langs het bestaande traject van de N802 Scherpenzeelseweg tussen km 9.3 en 10.6 te Barneveld in de gemeente Barneveld.

Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, karterende fase) blijkt dat de aangetroffen bodemopbouw binnen het westelijk gelegen deelgebied vanaf het maaiveld tot gemiddeld 90 cm - mv uit een geroerde/verstoorde laag bestaat.

Op basis van de (soms diepe) verstoorde bodemopbouw en het ontbreken van archeologische relevante indicatoren kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer aanwezig zullen zijn of alleen nog maar in een verstoorde context zullen voorkomen. Er zijn dus geen gevolgen voor de voorgenomen bodemingrepen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xpd-vz3u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:55743
Provenance
Creator Broeke, E.M. ten
Publisher Econsultancy
Contributor Econsultancy
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Econsultancy
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2013-10-10,2013-10-10,2013-10-10,2013-10-10}