Denkend aan Zutphen, zie ik de Berkel stromen Archeologisch proefsleuvenonderzoek in verband met de aanleg van het Berkelpark Zutphense Archeologische Publicaties 90, ZAP 90

Archeologisch proefsleuvenonderzoek in verband met de aanleg van het Berkelpark in Zutphen, waarbij een oude Berkelmeander wordt uitgegraven en aangesloten op de nieuwe Berkel.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z2v-5x9n
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3bqv-8p
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3bqv-8p
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56971
Provenance
Creator Kastelein, D. (Gemeente Zutphen); Kok, T. (Gemeente Zutphen); Groothedde, M. (Gemeente Zutphen)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gemeente Zutphen
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.218 LON, 52.147 LAT); 33H; Berkelpark; Zutphen; Zutphen (Gemeente); Gelderland