Veteranen Instituut, IPNV, interview 580

Toen hij terugkeerde uit Duitse krijgsgevangenschap in 1945 was deze officier eerst erg ziek. Daardoor kon hij niet met zijn collega’s mee naar Engeland voor opleiding. In plaats daarvan bewaakte hij eerst in Heerlen NSB-kampen en ging hij later naar de engelse Signal School in Paderborn, Duitsland. Met de 7 Decemberdivisie werd hij daarna uitgezonden naar Nederlands Indië.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x6k-b4za
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4v3-9w8
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4v3-9w8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35971
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Midden-Java; Heerlen; Paderborn; Duitsland; Harderwijk; Batavia; Soekaboemi; Bandoeng; Java; Cheribon; Madjalenka