Beroepstelling 1930 - Groningen

Dit deel betreft de bestanden van de provincie Groningen.

De bestanden zijn geordend in de mappenstructuur Bedrijfsklasse\Bedrijfsgroep.

De metadata per bestand (File properties) bevat informatie over het Economisch Geografisch Gebied (EGG) alsmede het bandnummer. Het bestand Inventaris.pdf geeft een overzicht van Gemeenten per bandnummer.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xys-6qy9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dxl-c1c
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35735
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Data Archiving and Networked Services (DANS); Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format images/jpeg; application/pdf; csv
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland; Koninkrijk der Nederlanden; Groningen; EGG 1: Noord-Groningsche bouwstreek; EGG 2: Groninger veenstreken; EGG 3: Groninger weidegebied; EGG 4: Stad Groningen