Beroepstelling 1930 - Groningen

DOI

Dit deel betreft de bestanden van de provincie Groningen.

De bestanden zijn geordend in de mappenstructuur Bedrijfsklasse\Bedrijfsgroep.

De metadata per bestand (File properties) bevat informatie over het Economisch Geografisch Gebied (EGG) alsmede het bandnummer. Het bestand Inventaris.pdf geeft een overzicht van Gemeenten per bandnummer.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xys-6qy9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35735
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format csv;images/jpeg;application/pdf
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2011-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2011-03-16T11:59:59Z