Veteranen Instituut, IPNV, interview 1322

DOI

In dit interview met een jonge vrouwelijke veteraan staan twee uitzendingen en haar loopbaan bij de Koninklijke Landmacht centraal. Na een beschrijving over haar jeugd gaat zij in op haar keuze voor het militaire beroep en haar ervaringen tijdens de militaire opleiding. De geïnterviewde beschrijft haar werkzaamheden en ervaringen van iedere uitzending, daarbij schenkt ze aandacht aan groepsprocessen en reflecteert ze op haar positie als vrouwelijke militair en op de positie van de vrouwen in het missiegebied. Ze schetst haar beweegreden om defensie te verlaten en gaat in op wat het voor haar betekent om ‘veteraan’ te zijn.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xag-5hy6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46795
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format WAV;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-19,2011-03-09,2011-03-16}