Veteranen Instituut, IPNV, interview 609

Het eerste interview met deze jonge dienstplichtige militair gaat over de voorbereiding voor zijn missie naar voormalig Joegoslavië. Kort voordat hij weg gaat, leert hij zijn vriendin kennen. Ze besluiten intensief hun relatie op te bouwen met het besef dat hij een zware periode gaat krijgen. In Bosnië verloopt de missie in eerste instantie goed. Dan verandert de sfeer en loopt de spanning op. De hospik is betrokken bij hulpverlening als observatieposten worden aangevallen en hij beseft dat ook hij kan sneuvelen. Ze proberen zo goed mogelijk ook de lokale bevolking te helpen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2zw-ccph
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mwly-w1
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mwly-w1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46876
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History