Schoolverlatersonderzoek 2020 - SVO 2020

Dit bestand is gebaseerd op het Schoolverlatersonderzoek (SVO 2020). Het doel van het onderzoek is het leveren van informatie over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Deze informatie is voor het mbo van belang in het kader van de Wet macrodoelmatigheid d.d. 21 januari 2015 (stb. 2015, 56). Ingevolge deze wet moet de regering zicht hebben op arbeidsmarktaansluitingsinformatie van mbo-opleidingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder personen die circa anderhalf jaar geleden succesvol een mbo-opleiding hebben afgerond. Naast het onderzoek onder mbo’ers wordt ook onderzoek gedaan onder gediplomeerden in het voortgezet onderwijs, waarbij het onder andere gaat over de aansluiting met een vervolgopleiding, en onder voortijdig schoolverlaters. Bij deze laatste groep gaat het bijvoorbeeld om de redenen voor voortijdige schooluitval en ook hun toekomstintenties. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarnaast wordt samengewerkt met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). ROA beheert het SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), een systeem dat de transitie van school naar werk over de volle breedte van het onderwijs beoogt te monitoren. In het onderzoek gaat het om personen die een opleiding hebben afgerond, maar die niet per se ook het onderwijs hoeven te hebben verlaten. Zij kunnen ook een vervolgopleiding zijn gaan doen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zat-5ag8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-70-83y3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:223071
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de statistiek
Publisher CBS
Contributor Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf; http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav; .dat; .sps; .xlsx; .csv
Discipline Other
Spatial Coverage Nederland