Beroepstelling 1930 - Overijssel

Dit deel betreft de bestanden van de provincie Overijssel.

De bestanden zijn geordend in de mappenstructuur Bedrijfsklasse\Bedrijfsgroep.

De metadata per bestand (File properties) bevat informatie over het Economisch Geografisch Gebied (EGG) alsmede het bandnummer. Het bestand Inventaris.pdf geeft een overzicht van Gemeenten per bandnummer.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xjc-kf7b
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xfj-rxo
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xfj-rxo
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35739
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format images/jpeg; application/pdf; csv
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Koninkrijk der Nederlanden; Overijssel; EGG 11: West-Overijsselsch weidegebied; EGG 12: Zandgebied in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel; EGG 13: Industriegebied - Twenthe en Achterhoek van Gelderland; EGG 14: Zandgebied in Zuidwest-Overijssel en den West-Achterhoek van Gelderland