Roze Vragenlijst 2011 - RV2011 v1

DOI

In 2010 is een grootschalige enquête gehouden onder homoseksuele vrouwen en mannen in het kader van het onderzoek naar acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Het SCP voerde voor de coördinerend minister voor het lesbisch- en homo-emancipatiebeleid dit onderzoek uit. In de enquête is onder meer uitgebreid ingegaan op negatieve ervaringen en reacties die te maken hebben met de seksuele voorkeur. De steekproef voor de enquête in 2010 was via online en offline werving. In 2011 zijn een aantal vragen uit de RV-enquête gesteld aan een selectie respondenten afkomstig uit een aselecte steekproef samengesteld panel. Doel van deze exercitie is om zicht te hebben op de mate waarin de gegevens van de Roze Vragenlijst - die met zelfaanmelding werkte - afwijken van de totale populatie.

Maart 2019 is in het kader van de AVG een aangepaste versie van het databestand bij DANS gedeponeerd. Variabelen met identificerende gegevens zijn ingedikt of verwijderd. Informatie over de aanpassing van de identificerende gegevens is te vinden bij de documentatie die geleverd is bij het databestand. RV2011 v1 vervangt daarmee de dataset RV2011.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xrx-75uk
Related Identifier https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:63285/tab/1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:120938
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .por (spss data);.ods (documentation);.dta (stata data);.sav (spss data);.xlsx (documentation);application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2011-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-03-13T11:59:59Z