Archeologisch onderzoek in het tracé van de Verlengde Heerbaan / Oersebaan te Oerle (gem. Veldhoven) De opgraving van twee Merovingische huisplaatsen Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 60

DOI

In opdracht van de gemeente Veldhoven heeft VUhbs archeologie van 5 tot en met 21 november 2012 een proefsleuvenonderzoek/opgraving uitgevoerd in het toekomstige tracé van de Verlengde Heerbaan en de verlengde Oersebaan, te Oerle (gemeente Veldhoven). Dit tracé maakt deel uit van de Westelijke OntsluitingsRoute (WOR), een ontsluitingsweg waardoor de toekomstige woningbouwlocatie Zilverackers en de huidige dorpen Oerle en Zandoerle een betere verbinding hebben met de snelweg A2 via de Oersebaan, Heerbaan en Kempenbaan. Doudste aangetroffen resten dateren uit het Neolithicum. De hoeveelheid vondsten is erg klein, maar het complex lijkt toe te wijzen aan de Vlaardingen-Stein groep. Hoewel binnen het onderzoeksgebied geen Romeinse sporen zijn aangetroffen is het plangebied Zilverackers in de Romeinse tijd (relatief) dichtbevolkt geweest. Ten noorden van het onderzoeksgebied zijn tijdens eerder onderzoek enkele grotere nederzettingen aangetroffen, waarvan vooral de nederzetting aan de Zandoerleseweg opvallend is omdat deze omgreppeld was. Ten zuiden van het onderzoeksgebied zijn op meerdere plaatsen Romeinse sporen aangetroffen maar hier lijkt het eerder te gaan om meer verspreide bewoning. Rond het midden van de derde eeuw na Chr, verdwijnt deze bewoning echter weer en wordt het gebied waarschijnlijk geheel verlaten. Pas rond 575 na Chr. is weer sprake van bewoning in de regio. Op dat moment worden twee grafvelden, aan de Oeijenboschdijk en in Meerveldhoven, gesticht. Frans Theuws onderscheidt de Merovingische bewoning van het gebied in twee fasen. De eerste fase is de vroeg Merovingische kolonisatiefase. In deze periode, die tussen 575 en 650 na Chr. gedateerd wordt, strijken de eerste bewoners (kolonisten) neer in het gebied. Zij ontginnen het en stichten beide grafvelden. In deze tijd is nog sprake van verspreide boerderijen die steeds van locatie wisselen. Rond 650 na Chr. Is de ontginning van het gebied afgerond en ontstaan meer plaatsvaste nederzettingen. Deze laat Merovingische fase duurt tot het begin van de Karolingische periode (725-900 na Chr.)

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zfw-cjv4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:103582
Provenance
Creator Bink, M.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Boreel, G.L.;Verspay, J.;Jozen, W.J.M.M.;Renswoude, J. van;Haasteren, M. van;Hebinck, K.A.;Fritzsch, D.;Moor, J.J.W. de;Lange, S.;Maurer, A.;Kubistal, P.;Wesdorp, M.;Sinke, A.;Haaster, H. van;VUhbs archeologie
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Boreel, G.L.;Verspay, J.;Jozen, W.J.M.M.;Renswoude, J. van;Haasteren, M. van;Hebinck, K.A.;Fritzsch, D.;Moor, J.J.W. de;Lange, S.;Maurer, A.;Kubistal, P.;Wesdorp, M.;Sinke, A.;Haaster, H. van;VUhbs archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-06-15T11:59:59Z