Opgraving, variant begeleiding De Blink te Uithuizen, gemeente Het Hogeland (GR)

DOI

Bij de reconstructie van het plein De Blink in Uithuizen is een opgraving, variant begeleiding uitgevoerd. Bij de herinrichting wordt een haven aangelegd en zal verbonden worden met de Westerwijtwerdermaar. Ook wordt er een riool verlegd, een brug aangebracht en de bestrating zal vernieuwd worden. De auto is op het nieuwe plein te gast.

Bij de aanleg van de nieuwe haven bleek de voormalige kademuur van de in de jaren 50 van de vorige eeuw gedempte haven nog aanwezig te zijn. Deze muur is gedocumenteerd. De eigenlijke ontgraving van de haven heeft onderwater plaatsgevonden. De oude havenbodem kon hierdoor niet bestudeerd worden.

De aanleg van een nieuwe riool is geïnspecteerd. Hierbij is geconcludeerd dat de nieuwe rioolsleuf tussen de sleuf van het oude riool en aanwezige leidingsleuven ligt in vergraven grond, waardoor de profielen niet meer intact zijn. Vanwege het hoge grondwater waren de profielen instabiel en was het niet verantwoord om het ontgravingsvlak te documenteren.

De verwachting was dat in het westelijke deel van De Blink de nog intacte wierdelagen aanwezig zouden zijn. Vanwege de hier aanwezige leidingsleuven is de bodem hier niet meer intact en kon niet worden vastgesteld of de verwachte wierdelagen hier inderdaad aanwezig zijn.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2cc-cqvs
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dt-g2be
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186161
Provenance
Creator Krol-Karsten, T.N. Krol-Karsten (MUG Ingenieursbureau)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Krol-Karsten, T.N.; T.N. Krol-Karsten (MUG Ingenieursbureau)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology