Oldenzaal Groote Markt Oldenzaal Groote Markt

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft tussen 15 februari – 17 mei 2016 een Archeologische Begeleiding (conform protocol Opgraven) uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van de Groote Markt te Oldenzaal De herinrichting bestaat uit de vervanging van vuilwater riolering en aanleg van hemelwaterriolering en het aanbrengen van groeiplaatsen t.b.v. bomen. Tevens zullen er aanpassingen aan de nutstracés plaats vinden. Bij deze werkzaamheden wordt de bodem dieper dan 50 cm geroerd en op grond van het bestemmingsplan Binnenstad is archeologisch onderzoek hierbij noodzakelijk. Tijdens de archeologische begeleiding zijn, ondanks flinke recente verstoringen en soms lastige mogelijkheden tot waarnemingen, archeologische resten aangetroffen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. De sporen uit de Middeleeuwen bestaan uit (paal)kuilen, greppels en vier waterputten. Deze sporen worden aan de hand van het er in aangetroffen aardewerk in de periode 1100 – 1350 gedateerd. Helaas konden uit de aangetroffen palenclusters geen gebouwen worden gereconstrueerd. De enige vondsten uit de 16e eeuw zijn afkomstig uit een kuil. In deze kuil werd een deel van een houten kommetje, een fragment van een kan uit Raeren uit de 16e eeuw en een deel van een koeiebekschoen aangetroffen. De volgende periode waarvan resten zijn aangetroffen betreft de 18e eeuw of, misschien wel waarschijnlijker, de 19e eeuw. Uit deze periode dateren de aangetroffen muurresten die zowel aan de noordzijde van de Groote Markt als aan de zuidzijde werden aangetroffen. Het is niet bekend geworden waarvan de muurresten afkomstig zijn. Ook uit de 19e eeuw zijn de stadspompen die op het plein stonden. De pompen aan de zuidzijde van het plein bestaan uit grote blokken Bentheimer zandsteen. De pomp aan de noordzijde van het plein bestaat uit een constructie van planken en gaat mogelijk terug tot de 16e eeuw.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xt2-ux8h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:156256
Provenance
Creator van Benthem, A.
Publisher ADC
Contributor Overijssel;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Overijssel;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format xlsx;docx;ms access 2003;jpeg;mapinfo tab;pdf;ms word document 2003;tif;ms word document 2007
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-02-19T11:59:59Z