Veghel SBA 2300 fase 2 (gemeente Meijerijstad) Veghel SBA 2300 fase 2 (gemeente Meijerijstad)

DOI

In de periode 13 tot en met 16 november heeft ADC ArcheoProjecten een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de locatie Veghel SBA 2300. Het onderzoek betrof een archeologisch onderzoek in de vorm van een opgraving. Tijdens het onderzoek zijn 4 werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 1905 m2. De aanleiding tot het onderzoek is de hoge verwachting die het plangebied heeft met betrekking tot aanwezige archeologische waarden. Het onderzoek betrof een tweede fase van een vlakdekkend onderzoek binnen het plangebied. Al eerder is een eerste fase uitgevoerd, waarbij BAAC een laatmiddeleeuwse en een nieuwetijdse vindplaats heeft opgegraven. Aangezien het gebied dat ontwikkeld wordt vergroot is en de begrenzing van de vindplaatsen nog niet was bereikt, was aanvullend onderzoek nodig. Het aanvullend onderzoek heeft meerdere aansluitende greppels opgeleverd en sporen van nog twee gebouwen in het zuidwesten van het plangebied. Ook is een afvalkuil aangetroffen. De verwachte waterputten zijn niet aangetroffen. De begrenzing van de bewoningssporen lijkt bereikt.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-23s-qf4f
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:128954
Provenance
Creator Weekers-Hendrikx, B.A.T.M.
Publisher ADC
Contributor Noord-Brabant;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Noord-Brabant;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format xml;docx;ms access 2003;jpeg;dbf;mapinfo tab;ms word document 2003;pdf;xls;ms word document 2007
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-08-28T11:59:59Z