Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1528

De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië. Toen de oorlog uitbrak werd hij als padvinder ingedeeld bij de Luchtbeschermingsdienst als ordonnans. Tijdens de Japanse bezetting werd hij geïnterneerd. Na de bevrijding werkte de geïnterviewde onder andere als monteur binnen het leger. De geïnterviewde gaat tot slot in op zijn vertrek naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xjw-fmcd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6a5z-xc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6a5z-xc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50913
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; West-Java