Veteranen Instituut, IPNV, interview 659

De geinterviewde is geboren in 1925 in Nederland. Aan het eind van de bezettingstijd moest hij voor de Arbeitseinsatz werken in Hoek van Holland. In 1946 kwam hij op voor dienst in Indie. Voorlichting kreeg hij van KNIL militairen. Hij diende in de 4e en de 5e compagnie in 4-10 R.I. Hij vertelt over het 14e Bataljon in Buitenzorg. Eerst deed hij wachtdiensten later patrouilles bij Poeraseda. In 1948 werd hij overgeplaatst naar Tangerang. De geinterviewde reflecteert op het vrijheidsstreven van de indonesiers. Hij schreef geregeld naar het thuisfront. Hij vertelt over de situatie op de buitenposten. Hij is blij zijn uitzending te hebben meegemaakt. In 1950 is hij weer terug in Nederland en gaat aan het werk in het familiebedrijf als tuinder. In de eerste instantie had hij weinig contact met veteranen. Pas in 1975 haalt hij deze banden weer aan, verder is hij weinig betrokken bij veteranen activiteiten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zkv-fm2x
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-11r-78r
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-11r-78r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41951
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlans Indie; Nederland; Hoek van Holland; Vught; Buitenzorg; Poeraseda; Tangerang; Batam