Vrijetijdsomnibus 2018 - 2019 VTO 2018-2019 VTO 2018-2019

DOI

Het onderwerp van het onderzoek VTO bestaat uit de kernthema’s cultuurparticipatie en sportbeoefening. Het onderzoek stelt basisvragen over interesse, bezoek en beoefening van beide kernthema’s.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-289-vshc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:179892
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS;Sociaal en Cultureel Planbureau – SCP
Publisher Sociaal en Cultureel Planbureau – SCP
Contributor Ministerie van OC&W;Sociaal en Cultureel Planbureau – SCP;Ministerie van VWS
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
Contact Ministerie van OC&W;Sociaal en Cultureel Planbureau – SCP;Ministerie van VWS
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .dta (stata data);.csv;.xlsx;application/pdf;.dat;.sps (spss data)
Discipline Theater
Temporal Coverage {2020-08-03,2019-09-03,2020-08-03}