Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1552

DOI

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1552.1 en 1552.2.

1552.1 De geïnterviewde vertelt eerst over zijn ervaringen van de Tweede Wereldoorlog. Hij zit ondergedoken. Snel na de bevrijding wordt hij opgeroepen voor militaire dienst en vertrekt naar Indië. Hij verblijft hier tijdens de politionele acties. De geïnterviewde zat bij de stafcompagnie van 3-7 RI. Hij gaat in op zijn dagelijkse werk bij de verbindingen.

1552.2 De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden voor de Coördinatie Militaire Vervoer. Hij vertelt over de onverwachtse Indonesische aanval op Jogjakarta op 1 maart 1949 en de daarop volgende evacuatie.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z3p-27xk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51126
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI);Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Fridus Steijlen (coördinator)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History
Temporal Coverage {2012-08-17,2000-03-29,2000-04-07,2011-08-24}