Archeologisch onderzoek plangebied Boerenverdrietsluis (BVS) en Koopvaardersschutsluis (KVSS) te Den Helder, gemeente Den Helder; archeologisch bureauonderzoek

Bureauonderzoek in het kader van de aanpassing van de Boerenverdrietsluis tot Schutsluis en het renoveren en verlengen van de Koopvaardersschutsluis. De exacte ingrepen zijn momenteel nog onbekend. Voor beide deelgebieden is een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld met een advieskaart voor vervolgonderzoek.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2a9-pvfj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7r-493z
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7r-493z
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:128247
Provenance
Creator Weerheijm, W.J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Sweco
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.772W, 52.948S, 4.788E, 52.959N); Boerenverdrietsluis (BVS); Koopvaardersschutsluis (KVSS); Den Helder; Noord-Holland