Archeologisch proefsleuvenonderzoek Hemmes-terrein te Zaandam, gemeente Zaanstad (NH)

DOI

Voor het proefsleuvenonderzoek zijn vier werkputten van 3 x 3 m aangelegd. Uit het onderzoek komt naar voren dat in het onderzoeksgebied goed geconserveerde funderingsresten in de bodem aanwezig zijn van in ieder geval twee van de molens die hier hebben gestaan. Omdat het bovenliggende opgebrachte pakket grond veel puin bevat en daardoor een goede draagkracht heeft, zal het opbrengen van een leeflaag, bestaande uit een 0,7 m dikke laag zand, geen nadelige gevolgen hebben voor de in de bodem aanwezige resten. Bodemverstorende ingrepen zijn op dit moment niet gepland. MUG Ingenieursbureau b.v. beveelt op basis hiervan aan om geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zj2-2r5a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:72739
Provenance
Creator Krol-Karsten, T.
Publisher MUG Ingenieursbureau
Contributor MUG Ingenieursbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact MUG Ingenieursbureau
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format image/png;AutoCAD;application/pdf;Microsoft Excel;application/msword;Microsoft Access;ArcGIS;image/jpeg
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "," "," "," "}
Temporal Coverage {2017-06-23,2017-06-23,2017-06-26}